• تلفن : 88726198-021
  • ایمیل: info@ebtekargostar.com

gate valve

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع شیر آلات

forge valve

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع شیر آلات

butter fly valve

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع شیر آلات

ball valve

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع شیر آلات

Flange

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع فلنج

forged fitting

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع فیتینگ

butt weld fitting

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       انواع فیتینگ

انواع لوله

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       لوله