• تلفن : 33939704-021
  • ایمیل: info@ebtekargostar.com

ابزاردقیق

ارسال شده در: 06 بهمن 1396       ابزار دقیق
ابزار دقیق ادواتی هستند که بر حسب نوع کمیت مورد نیاز واحد تحت کنترل ، اعم از فشار ، دما ، دبی ، سطح و … با توجه به شرایط…