• تلفن : 88726198-021
  • ایمیل: info@ebtekargostar.com
Super User

Super User

gate valve

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع شیر آلات

forge valve

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع شیر آلات

butter fly valve

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع شیر آلات

ball valve

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع شیر آلات

Flange

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع فلنج

forged fitting

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع فیتینگ

butt weld fitting

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: انواع فیتینگ

انواع لوله

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: لوله

ابزار دقیق

ارسال شده در: 06 بهمن 96     مجموعه: ابزاردقیق